UUDISED


Uus liige
lisatud 10.04.2008

09.aprilli juhatuse koosolek võttis vastu uue liikme.

OÜ NORKES

Ulvi küla Rägavere vald Lääne-Virumaa

Põhitegevusala: loomakasvatus

Lisategevusalad: majutus, toitlustamine, turismikorraldus.

Esindajad. Jaan Loit, Riina Loit.


Ilmus MT VIKO infoleht
lisatud 28.03.2008

Täna tuli trükipressi alt välja esimene MTÜ Virumaa Koostöökogu LEADER programmi infoleht "VIRUMAA SÜDA". Infolehes käsitletakse LEADER programmi, piirkonna strateegia koostamist, anatakse ülevaade kohaliku omaalgatuse edukatest projektidest ja piirkonna vaatamisväärsustest.

Ajalehe väljaandmist toetab LEADER programm, tasuta leht jõuab kõikide piirkonna elanike postkastidesse ja on kättesaadav MTÜ kodulehel.

Järgmine infoleht juba aprillikuus.


Infopev Ida-Viru Maavalitsuses
lisatud 08.02.2008

Virumaa Koostöökogu algatusel toimus 07. veebraril Ida-Viru maavalitsuses LEADER infopäev.

Osalesid: MTÜ VIKO - Aili Ilves; MTÜ KIKO - Rein Luuse, Ivika Maidre, Etti Kagarov, Kersti Tammesaar, Mehis Luus, Tiit Salvan; MTÜ PAK - Andrus Rekor; IVEK SA - Krista Pedak; IVMV - Indrek Narusk.

Päeva eesmärk oli eelkõige informeerida maavalitsust LEADER tegevusrühmade tegemistest ja suundadest.

Teada on, et on maakondi, kus tegevusrühmad ja maavalitsus teevad omavahel väga tõsist koostööd. Ida-Virus seni selline koostöö puudus.

Tutvustasime LEADER programmi põhimõtteid, ehk siis alust, millele tegevusrühmad toetuvad ja iga tegevusrühm tutvustas oma tegevusi.

Edasine koostöö:

1. Igast Ida-Viru tegevusrühmast saab üks esindja osaleda KOP-i komisjoni koosseisus alates 2008 I-st voorust. Ühest küljest oleksime komisjonis abiks; teisest küljest on see eelkõige vajalik kogemuste omandamiseks, kuna meid ootab samuti ees raha jagamine.

2. 2008 teises pooles on ette näha maakondliku arengukava ümber vaatamist. Sellesse protsessi kaasatakse ka tegevusrühmade esindajad. Tänu sellele loodame, et maakonnas valmivad erinevad strateegiad saavad omavahel kooskõlastatud ning ühiseid eesmärke saab koostöös edasi arendada.