UUDISED


Strateegiate paremusjrjestus
lisatud 04.11.2008

Täna avaldatud põllumajandusministri käskkiri 03.nov.2008 nr.202 Strateegia väljatöötamiseks ja rakendamiseks Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse taotluse paremusjärjestus ja eelarve jaotus.

Link käskkirjale:

http://www.maainfo.ee/data/Maaeluvirgustik/ULDINFO_LEADER/Mkaskkiri_202_2008_LEADER.pdf

Selles avaldatud summad liidetakse varasemas käskkirjas määratud summadele aastateks 2008 - 2010.

Link käskkirjale:

http://webdk.agri.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=2756138&tid=11019&u=20081104102540&r_url=%2F%3Fpage%3Dpub_list_dynobj%26pid%3D%26tid%3D11019%26u%3D20081104102540


VIKO rakenduskava 2009 ja meetmelehed kinnitatud
lisatud 29.10.2008

14.oktoobril toimusid nii juhatuse kui üldkoosolek.

Vaadati veelkord läbi strateegia rakendamiseks väljatöötatud meetmelehed. Otsustati, et 2009 avatakse kõik kolm meedet:

1. Piirkonna kompetentsi kasvatamise meede - 353 422.- krooni

2. Investeeringute meede  - 3 887 644.- krooni

3. Meede "Noored maale" - 1 413 689.- krooni

Kinnitati rakenduskava  - 7 004 075.- krooni, millest 1 349 320.- krooni moodustavad halduskulud.

Täpsemalt meetmete rakendamise ja projektidele esitatavate nõuete kohta saab lugeda ajalehe "Virumaa süda" detsembrikuu numbris.


Kinnitati MT VIKO uus juhatus
lisatud 03.06.2008

23.05.2008.a toimunud üldkoosolek kinnitas uue MTÜ VIKO juhatuse kooseisu. Uus juhatus asub ametisse 01.07.2008.a Uue juhattuse kooseis:

Ott Penek

Andrea Eiche

Virgo Koppel

Eevi Anger

Anne Kalamäe

Tõnis Lipp

Anne Liinak