UUDISED


Esimene kadalipp lbitud
lisatud 22.05.2009

14.mail toimus projektide hindamiskomisjoni koosolek.

Kõik komisjoni liikmed olid projektid hinnanud.

Tulemused:

I Piirkonna kompetentsi meede

Kvalifitseerus üks projekt - "VIKO liikmete koolitus"

II Investeeringute meede

Kvalifitseerunud projektid:

* Uljaste külastuskeskuse arendamine

* Kõrtsialuse külastuskeskuse külalistemaja

* Purtse linnusehoone säilimiseks ja toimimiseks vajalikud remonttööd

* Lüganuse külaplatsi ehitus.

III meede "Noored maale"

Kvalifitseerunud projektid:

* Projektikoolitus noortele

* Beebide ja väikelaste loovusringid

* Uljaste noorte retkejuhtide arenguprojekt

* Motokrossiraja arendamine

* Keraamika vahendite soetamine

* Erra pargi heakorratööd

* Noorte helitehniline koolitus.

Ülejäänud projektid ei kvalifitseerunud madalate hindepunktide tõttu.

Komsjon otsustas: tellida kõigile eelpoolnimetatud projektidele täiendava eksperthinnangu. Lõplik otsus vormistatakse pärast eksperthinnangute saamist. Ja peale seda saab hakata taotlusi esitama PRIA-sse.


VIKO ldkoosolek
lisatud 06.05.2009

VIKO üldkoosolek toimub 14.mail kell 18 "Maidla Mõisa Köögis".

Päevakord:

1. Aastaaruande kinnitamine.

2. Ülevaade esimesest taotlusvoorust

3. Rahvusvahelise konverentsi korraldamisest 28.-29.mail

4. Muud küsimused

Vajalik eelregistreerimine 12.maiks

aili.ilves@viko.ee või 53457534


projektide tulemused selguvad...
lisatud 06.05.2009

Esimese taotlusvooru lõplikud tulemused selguvad 14.mail, kui toimub hindamiskomisjoni koosolek.