UUDISED


VIRU TOIT
lisatud 16.10.2013

„Viru Toit“ on MTÜ Kirderanniku Koostöökogu ja MTÜ Virumaa Koostöökogu poolt kohalikule toidule suunatud koostööprojekt.

Projekt keskendub kohaliku toidu valdkonnas tegutsevate ettevõtjate koostöö tugevdamisele läbi toodete-teenuste arendamise ning turustamise.

Otseseks eesmärgiks on logo ja tunnuslause kasutamise kaudu tõsta teistest toidukaupadest ja toitlustajate poolt pakutavast menüüst esile piirkonnas toodetud toorainest ja piirkonnale iseloomulikku toitu.

Aktiivselt on käivitunud ka „Viru Toit“ taluturg.

Rohkem infot MTÜ Kohalik Toit  www.virutoit.ee, info@virutoit.ee +372 5300 5031

 


WWW.VIRUTOIT.EE
lisatud 10.10.2013

2012. aastal sõlmitud kohaliku toidu "Viru Toit" koostööprojektist kahe LEADER tegevusgrupi MTÜ Kirderanniku Koostöökogu ja MTÜ Virumaa Koostöökogu vahel on välja kasvanud laiem koostöö tootjatega, toitlustajatega ja turismiettevõtjatega.

VIRU TOIT taluturg alustas oma tegevust augustikuus laupäeviti Jõhvi Keskväljakul. Külma ilma korral kolib taluturg katuse alla, Tartu mnt 2 ruumidesse.

Koostööst on sündinud uus MTÜ nimega Kohalik Toit, kes tegeleb võrgustiku loomisega, turunduse ning toodete brändimisega. Leader toetusega on ellu viimisel kaks projekti: üks neist aitab ellu viia taluturu tegevusi – soetatud on telgid, mööbel, põlled jms, teine projekt on suunatud turundustegevustele, sh kodulehe arendamisele.

Viru Toidu tegevustega seotud kodulehe leiate aadressilt: www.virutoit.ee

Kõik huvilised, kes soovivad projektis osaleda, saavad endast teada anda aadressil info@virutoit.ee


Viru Toit Mihklilaadal 28.09.2013
lisatud 24.09.2013

28.09.2013 toimub Jõhvi Mihkli kiriku juures MIHKLILAAT, kus on väljas ka MTÜ Kohalik Toit  "Viru Toitu" pakkuvate tootjatega.