UUDISED


I projektitaotlusvoor 2014
lisatud 22.08.2014

13.08.2014 laekus Viumaa Koostöökogule  2 projekti. Vastavalt Virumaa Koostöökogu üldkoosoleku otsusele sai taotlejaks olla vaid Leader tegevusgrupp ise. Toetusumma, mida  jagada on 2232,98 € (eraldatud Põllumajandusministeeriumi poolt vabanenud vahendite arvelt).

Hindamise töörühm koguneb projekti esitaja ärakuulamiseks 04.09.2014 Ojasaarele.


26.07.2014 Aseris rannaparty!
lisatud 17.07.2014

Aseri rannas, tegvusi kella 12.00- 23.00ni


2014 I taotlusvoor MTÜ Virumaa Koostöökogus
lisatud 16.06.2014

MTÜ Virumaa Koostöökogu kuulutab välja vabanenud projektivahendite arvelt 2014. aasta I taotlusvooru Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader - meetme rakendamise raames.

MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosoleku poolt 06.06.2014 heakskiidetud otsuse alusel on avatud meede 3 Piirkonna kompetentsi kasvatamine ja taotlejaks Leader tegevusgrupp MTÜ Virumaa Koostöökogu.

Taotlusvoor on avatud  12.-13. august 2014.

Info meetmete, esitatavate dokumentide, taotlusvormide, töökorra ja hindamiskriteeriumite kohta on kättesaadav www.viko.ee. Rohkem infot 335 7677 või kirjutage info@viko.ee.