UUDISED


Viru Toit kingipakki!
lisatud 31.10.2014

Viru Toit teie ettevõtte töötaja või koostööpartneri kingipakki!

Loe edasi >>

Õppereis koostöö eesmärgil.
lisatud 29.09.2014

MTÜ Virumaa Koostöökogu ja Kirderanniku Koostöökogu korraldasid ühise õppereis koostöö eesmärgil Virumaa Rannakalurite piirkonda kala Leaderi projektidega tutvumisega.

24.09.2014 toimus õppereis, mille eesmärgiks oli põhiliselt tutvuda kohaliku toidu tootmisega tegelevate projektidega ning ärgitada koostöö teemasid uueks programmperioodiks maa Leaderi ja kala Leaderi vahel. Virumaa ja Kirderanniku Koostöökogu ühine koostööprojekt Viru Toit on kindlasti koht, mille kaudu saab ühiseid tegevusi laiendada. Kohaliku toidu teema on aktuaalne nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil, nii et ongi õige aeg alustada koostööd ka kutseliste kaluritega. MTÜ kohalik Toit, mis on kahe maa leader tegevusgrupi ühisprojekt tegelebki tootjate ja toitlustajatega, et kohalik tooraine saaks läbi toitlustajate inimesteni. Korraldatakse igal aastal taluturgu, kus tootjad saavad kaubelda ning ka toitlustajatele leitakse võimalusi, kus ühiselt välja minna suurüritustele. Viru Toit jõudis sellel aastal ka laulupeol ära käia, mis on suur tunnustus meie piirkonna tootjatele ja toitlustajatele.

Esimesel ühisel õppereisil ja seminaril tõdeti, et koostööd on vaja teha, kõik said rääkida ja arutada endale olulistel teemadel. Loodame, et lähiajal saame taas kokku, et arutada väga konkreetseid koostöövõimalusi uuel programmperioodil.

Pilte õppereisist näete kodulehe galeriist!


Õppereis 24.09.2014
lisatud 11.09.2014

Virumaa Koostöökogu, Kirderanniku Koostöökogu ja Virumaa Rannakalurite Ühingu liikmetele toimub 24.09.2014 ühine õppereis tutvumaks kohaliku toidu teemaliste projektinäidetega, mis on rahastatud kas Kalandusfondist või LEADER meetmest. Õppereisi korraldamise eesmärk on omavahelise koostöö parandamine, uue perioodi strateegiate sidumine ja üksteise kogemustest õppimine.

Loe edasi >>