UUDISED


Valitsus kiitis heaks uue maaelu arengukava
lisatud 22.05.2014

Valitsus kiitis täna heaks enam kui ühe miljardi euro suuruse eelarvega maaelu arengukava aastateks 2014-2020, mis seab sihiks Eesti põllumajanduse ja toidutootmise konkurentsivõime tõstmise ning maapiirkondade ettevõtluse arendamise.

 „Eesti põllumajanduse ja toidutööstuse tootlikkus peab plaanitavate investeeringute toel kasvama vähemalt 3% aastas ja suurenema ka lisandväärtusega toodangu eksport,“ ütles põllumajandusminister Ivari Padar. „Arengukavas oleme pannud olulist rõhku sellele, et Eesti maapiirkonnad oleksid tervikuna konkurentsivõimelisemad. See tähendab, et lisaks põllumajanduslikele investeeringutele suunatakse vahendeid ka muu maaettevõtluse edendamisse ja kohalike kogukondade arengusse.“

Maaelu arengukavas 2014-2020 (MAK) on 24 meedet, mis keskenduvad neljale põhiteemale:

  • uute kasvuvõimaluste leidmine läbi teadmussiirde, nõustamise ning teadus- ja arendustegevuse;
  • investeeringud põllumajanduse ja toidutootmise uuendamiseks;
  • põllumajanduse keskkonnamõju vähendamine;
  • maapiirkondade elujõulisuse tagamine läbi ettevõtluse mitmekesistamise ja kohaliku algatuse.

Arengukava fookuses on aktiivsed tootjad ja nende poolt toodetu  võimalikult suur väärindamine. „Me tahame jõuda selleni, et meie  põllumajandussaadusi ka töödeldaks Eestis – nii saame eksportida väärtuslikumaid tooteid.  Suurt tähelepanu oleme arengukavas pööranud ka põllumajandustootjate ühistegevusele, sest ühine tootmine, töötlemine ja turustamine annab tootjatele turul praegusest tugevama positsiooni ,“ sõnas Padar.

Maaelu arengukava 2014-2020 kogueelarve on 1,002 miljardit eurot ja selle ettevalmistamisse oli kaasatud ligi 30 organisatsiooni.

Järgmisena läheb MAK 2014-2020 kooskõlastamisele Euroopa Komisjoni, kus läbirääkimised võtavad aega kuni 6 kuud.  Esimesed toetusmeetmed on kavas avada 2015. aasta alguses. 

Vaata valitsuse pressikonverentsi siit: http://valitsus.ee/et/uudised/pressikonverentsid/ylekanded-reaalajas 

Vaata lisa:

Lühiülevaade uuest maaelu arengukavast http://goo.gl/nj9vkq


MTÜ Virumaa Koostöökogul 3 uut liiget
lisatud 02.05.2014

MTÜ Virumaa Koostöökogul on aprillikuuga tulnud juurde kolm uut liiget, kõik on ettevõtjad.

Pagarikoda OÜ tegeleb toidu valmistamisega www.pagarikoda.com

OÜ Viru Haljastus tegeleb Männiniidu aiandiga, kust saate osta endale erinevaid taimi ning tellida ka aiakujunduse teenust.

Purte Mõis OÜ tegeleb Purtse kindluse arendamisega www.purtsekindlus.ee

Kokku on MTÜ Virumaa Koostöökogul 47 liiget nendest 4 KOV, 18 EV ja 25 MTÜ esindajat.


Setomaal külavüül käidud!
lisatud 06.04.2014
VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU PIIRKONNA LIIKMED JA TURISMIASJALISED KÄISID SETOMAAL KÜLAVÜÜD KAEMAS!
 
03.04.2014 oli meil võimalus tänu Ülle Pärnojale (MTÜ Setomaa Turism) tutvuda Setomaa Külavüüga. Meie eesmärk oli loomulikult näha, kuidas ühes piirkonnas toimib võrgustikutöö ja mida ette võetakse koos kohalike tegijatega, kuidas reklaamitakse piirkonda ja milliste vahenditega piirkonda arendatakse. Tutvusime järgmiste objektidega:
8.45-9.45   Podmotsa – Lõuna-Eesti koostööprojekt „Kahe maailma piiril“. Projekt on ellu viidud koostöös National Geographicuga ja Lõuna-Eesti Leader tegevusgruppidega. Projekti tegevused algasid 2013. aastal ja kestavad 2018. aastani. http://visitsouthestonia.com/  
10.00-10.45   Värskas asuva Seto talumuuseumi kui kõige suurema turismiobjekti külastus. Vastu võtab muuseumi giid. http://www.setomuuseum.ee/   
10.45-11.45   Tsäimajas tsäi-kohvipaus koos Seto Külävüü ja muuseumi juttudega. Juttu vestavad MTÜ Setomaa Turism juht Ülle Pärnoja ja Seto talumuuseumi direktor Liis Kogerman.
11.50-12.05 Verhulitsas orienteerumisklubi Peko tegemistest. Vastu võtab OK Peko üks
aktivistidest, oletatavasti Ingrit Kala (kes on samas ka mitmes muus rollis, nt MTÜ
Seto Käsitüü kogo tegevjuht ja Värska Gümnaasiumi õppealajuhataja). www.peko.ee  
12.20-13.00   Vana Jüri seebikoda ehk kuidas mees metsast metsas poodi peab ja külalisi vastu võtab. Seebikoja peremees on Silver Hüdsi, seto sootska. http://vahtraorg.eu/  
13.25-14.00 tutvumine Seto ateljee-galeriiga, see on üks näide kohaliku turismivõrgustiku tegemistest. Vastu võtab kirjanik Ülle Kauksi ja hõbesepp Evar Riitsaar. http://setokunst.ee/
14.00-15.00   lõuna Taarka Tarõ poolt seto seltsimajas. Roogadeks on kohalikud söögid ja kohalikud joogid. Menüüs on supp, väike praad või ahjupuder, pirukas, sõir, kohv,
tee, mahl. Leiba, saia, sepikut, sõira saab kaasa osta. http://taarkatare.com/
 Väga positiivne üllatus oli viidamajandus, mille MTÜ Setomaa Turism suutis piirkonda organiseerida nii, et olulisematele kohtadele on viidal peal „Setomaa külavüü“ märk. Põnevaid kohti seotakse üritustega, mis piirkonnas toimuvad ja võrgustik on alati kaasatud. Võrgustik hoolitseb igal aastal selle eest, et edastab MTÜ Setomaa Turismile enda asutust/objekti külastanute arvu, mis on oluline piirkonna üleste projektide elluviimiseks.