ORGANISATSIOON


MTÜ VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU on 01. juunil 2006.a Aseri, Lüganuse, Maidla, Rägavere ja Sonda valdade ning Püssi linna ja nendes omavalitsustes asuvate ettevõtjate ning mittetulundusühingute poolt asutatud mittetulundusühing. 2013 oktoobris ühinesid Lüganuse ja Maidla vald ning Püssi linn. Uue omavalitsuse nimeks sai Lüganuse vald.Alates jaanuarist 2015 ühines MTÜ Virumaa Koostöökoguga Kohtla vald.Käesoleval hetkel kuulub MTÜ Virumaa Koostöökogusse 5 omavalitsust need on Sonda, Aseri, Lüganuse, Kohtla ja Rägavere vald.

MTÜ Virumaa Koostöökogu põhieesmärgiks on kohaliku initsiatiivi ning kohaliku elu arendamine, tegevuspiirkonna integreeritud strateegia koostamine, elluviimine  tuginedes kolme sektori partnerlusele. Koostöökogul on 56 liiget nendest 5 omavalitsust, 27 MTÜ/SA ning 24 ettevõtjat.

Leader-meetme eesmärk Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa  Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest  kohalikku initsiatiivi, edendades elu maapiirkonnas kohaliku koostöö kaudu, milles erinevad osapooled suunavad oma ühised jõupingutused piirkonna vajaduste kindlaksmääramiseks, nende elluviimiseks ning piirkonna võimaluste kasutamiseks.