TOETA MEIE TEGEVUST

MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevust on võimalik toetada sõnaliselt, tegudega kui ka rahaliselt.

Oodatud on kõik põnevad ettepanekud, mõtted ja ideed piirkonna arendamiseks ja nähtavaks tegemiseks.

Alati on võimalik panustada oma aega vabatahtlikuna mõne huvitava projekti juures või siis toetada meid rahaliselt. Kõiki toetajaid saame soovi korral mainida oma kodulehel ja infomaterjalides.

Võta meiega ühendust, kui soovid panustada heade mõtete ja tegudega Virumaa Koostöökogu piirkonna hüvanguks.

Rahalise toetuse võid kanda MTÜ Virumaa Koostöökogu arveldusarvele  EE421010220068690015 (AS SEB Pank) selgituseks "sponsorlus või toetus".