JUHATUS

MTÜ Virumaa Koostöökogu juhatus

 

ANDREA EICHE
juhatuse esimees
andrea.eiche@sonda.ee  
Sonda valla esindaja 84114 
 
VALDEK HAUGAS
juhatuse liige
valdek@tripo.ee 
Puhas Maja OÜ esindaja 96011
 
KAJA KREISMAN
juhatuse liige
Kaja.kreisman@gmail.com
Valdus OÜ esindaja 81301
 
SIGRID VÄLBE
juhatuse liige
sigrid@purtse.ee
Purtse Mõis OÜ esindaja 56101
 
GERRI ALAMETS
juhatuse liige
gerri.alamets@maidla.ee
MTÜ Maidla Noored esindaja 94995
 
KOIT ORAS
juhatuse liige
konnatiigi@gmail.com
MTÜ Kalvi Külaselts esindaja 94992
 
VIRGO KOPPEL
juhatuse liige
virgo.koppel@ragaverevv.ee
Rägavere Valla esindaja 84114
 
ETTI KAGAROV
külaline juhatuse koosolekutel, Kohtla valla esindajana
etti.kagarov@kohtlavv.ee