RMK LOODUSMATKAD, GIIDID JA RETKEJUHID

RMK
Mõedaku ATV rada http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/peipsi-pohjaranniku-puhkeala/8951
Uhaku puhkekoht  http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/peipsi-pohjaranniku-puhkeala/8950
Uljaste lõkkekoht http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/peipsi-pohjaranniku-puhkeala/1424
Uljaste matkarada (3,8 km) http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/peipsi-pohjaranniku-puhkeala/1423
 
 
GIIDID JA RETKEJUHID
 
Anneli Bobrov
aunas68@hot.ee
+372 5342 5673
 
Kaja Toikka
kaja.toikka@gmail.com
+372 5646 7137
 
Raul Ivanov
raul.ivanov@mail.ee
+372 5307 2313