VIRU TOIT

 

„Viru Toit“ on  alguse saanud MTÜ Virumaa Koostöökogu ja MTÜ Kirderanniku Koostöökogu koostööprojektist, mis on suunatud Virumaal toodetud kohalikule toidule.
Projekt keskendub kohaliku toidu valdkonnas tegutsevate ettevõtjate koostöö tugevdamisele läbi toodete-teenuste arendamise ning turustamise. Otseseks eesmärgiks on logo ja tunnuslause kasutamise kaudu tõsta teistest toidukaupadest ja toitlustajate poolt pakutavast menüüst esile piirkonnas toodetud toorainest ja piirkonnale iseloomulikku toitu.

Rohkem infot MTÜ Kohalik Toit  www.virutoit.ee, info@virutoit.ee