SüdameTee

SüdameTee ideekavand

Virumaa Koostöökogu piirkonnas on mitmeid looduslikke ja inimtegevuse tulemusel loodud vaatamisväärsusi. Viimastel aastatel on Virumaad külastavate sise- ja välisturistide arv tublisti kasvanud. Paljud kohalikud ettevõtjad ja omavalitsused rajavad taristut, et luua külastajate head tingimused puhkuseks ja aktiivseks vaba aja veetmiseks. Seega on kätte jõudnud aeg, kus sellised positiivsed tendentsid ja arengud tuleb panna piirkonna heaks tööle.

Mitmetes Eesti piirkondades on Leader programmist leidnud rahastamise kontseptuaalsed turismimarsruudid, nagu näiteks Sibulatee Peipsi ääres ja Romantiline rannatee Pärnumaal. Sarnaselt võime luua sellise marsruudi ka Virumaale. 2011. aasta alguses oli VIKOs turismiteemaline kokkusaamine mille järgselt oli plaanis kaardistada olemasolev ressurss ja kavandada ühine turismimarsruut. Idee tasandil on tulnud ettepanek SüdameTee rajamiseks Virumaa Koostöökogu piirkonda. Võimalikud on ka teised nimed, näiteks Mitte Midagi Ei Tee jne.

Idee realiseerimine eeldab tegevusgrupis koostööd ja sarnast arusaamist kohaliku kogukonna arendamisest, mis on suunatud ühise eesmärgi saavutamiseks. Kontseptsiooni kandvateks komponentideks on loodus, tervis ja toit. Tänapäeval on linnastunud inimesele kõik kolm olulised teemad ja seda suudab Virumaa pakkuda.

Seega on Virumaa Koostöökogus oluline leida ühiselt meie piirkonna potentsiaal ning koordineeritult ja kavakindlat järgmises Leader tegevusgruppide rahastamise perioodis vajalikud tegevused ellu viia. Üldiseks eesmärgiks on atraktiivse ja mitmekülgse turismiteenuse osutamine Virumaa Koostöökogu piirkonnas aastaks 2020, mille puhul on tulemuseks arvestatav külastajate kasv ja rahvusvaheline tuntus. Ettepanek on seada prioriteediks SüdameTee turismimarsruudi väljaarendamine ning kavandada edaspidi turismimeetme ressursside kasutus just seda eesmärki silmas pidades.

Juba täna on olemas mitmed osised oodatavast tulemusest. On Kiviõli Motofestival, on Purfest, on Püssi Punkfestival ja Maidla Mõisatuled  ning palju muud. Planeerimisel on Aidu Veespordikeskus, Kiviõli Seiklusturismi Keskus just valmimas ning kindlasti tuleb nendele veel lisa. Kuid kogu piirkonda ühendava kontseptsiooni mõttes on vaid üksikud seda toetava taristu osad ja hajus koostöö. Iga ahel on aga nii tugev kui tema nõrgim lüli. Selleks, et piirkonnas oleks tugeval kontseptsioonil ja koostööl toimiv turismitoode, mis pakub kvaliteetset teenust aastaringselt ja püsivalt, on vaja luua VIKO piirkonna oma SüdameTee.

Meie oma lugu võiks olla selles, et Virumaa süda on Sirtsi kivi, SüdameTeel liikumine parandab tervist, igaüks võib leida endale südamelähedase tegevuse ja erinevates peatuspaikades pakutakse südamele tervislikku toitu. Kõik see kokku teeb südame soojaks ja annab südamerahu.

Ideekavandi edasiarendamiseks ootame Virumaa Koostöökogu juhatuse ja tegevjuhtkonnaga aktiivset kaasalöömist ja ettepanekuid. Vajalikud tegevused lisame VIKO tegevusplaani ja hakkame sihipäraselt ellu viima, et ühiselt aastal 2020 saavutustest rõõmu tunda.

Valdek Haugas                                                                                 24.05.2012 Kõrtsialusel