KOOSTÖÖPROJEKTID

MTÜ Virumaa Koostöökogul on käsil rahvusvaheline koostööprojekt "Noured seprad-noored sõbrad" Projekt kestab aastatel 2017-2019. Rahvusvahelise koostööprojekti juhtpartneriks on Soome leader tegevusgrupp SEPRA ja partneriks on ka MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing.

Projekti suurem eesmärk on korraldada aastate jooksul rahvusvahelisi lastelaagreid. Teha väljasõite, õppepäevi partnerite juurde. Siduda tegevused kalanduse, mere, keskkonna ja kultuuri teemadega. Aidata kaasa piiriülese suurürituse "Sõbralaat" korraldamisesse.

Projekti makumus VIKO-le on 33 000 eurot (3 aastat tegevusi)

 

Eesti sisene koostööprojekt "Pealinnast Piirilinna" kestab 2017-2020. Tegemist on 5 leader tegevusgrupi ja 1 Kala Leader tegevusgrupi vahelise koostööprojektiga. Projekti peaeesmärgiks on põhjaranniku kui turismiobjekti turundamine läbi erinevate tegevuste. Projekti juhtpartner on MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, partnerid MTÜ Virumaa Koostöökogu, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu, MTÜ Arenduskoda, MTÜ Partnerid ja MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing. Projekti maksmus VIKO-le 25 000 eurot (3 aastat tegevusi).