KOMISJONID

HINDAMISE TÖÖRÜHM

Hindamise töörühma tööd reguleerib "MTÜ VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU LEADER MEETMEST TAOTLETAVATE PROJEKTITOETUSTE MENETLEMISE TÖÖKORD 15.11.2016."

Hindamise töörühm valitakse MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolekul.  Hindamise töörühma kuulub 15 põhiliiget ja 5 asendusliiget. Igast omavalitsusest üks esindaja sektorite kaupa   MTÜ-d,  KOV-d ja ettevõtjad. Asendusliikmed on valitud sõltumata sektorist. 

NB! 31.05.13 üldkoosoleku otsusega ei kuulu hindamise töörühma MTÜ Virumaa Koostöökogu juhatuse liikmed.

Uus hindamise töörühm on 04.06.2016 üldkoosoleku otsusega nr 1 kinnitatud

 

KOV

MTÜ

EV

Asendusliige    

ASERI

Gaido Kentem

Anneli Bobrov

Aive Liivaste

Arno Kodu

LÜGANUSE

Viktor Rauam

Anne Kalamäe

Katrin Parve

Terje Rattur

RÄGAVERE

Rene Metsla

Mati Ulm

Sven Valler

Evi Torm

SONDA

Kristel Petrova

Riia Lemberg

Leelo Strauch

Mihhail Poll

KOHTLA

Etti Kagarov

Kaja Kama

Hannes Lumiste

Indrek Arming

REVISJONIKOMISJON

Mati Ulm

Anne Kalamäe

Mihhail Poll

SEIREKOMISJON - kontrolli elluviidud projektitaotlusi

Ott Penek

Valdek Haugas

Kristel Petrova

Mati Ulm

Anne Liinak