INFOPÄEVAD TAOTLEJATELE

 
 
INFOPÄEVAD 2018
 
22.01.2018 algusega kell 17.00 Kõrtsialuse küla seltsimajas
19.02.2018 algusega kell 17.00 Lüganuse Kultuurimaja Püssi kultuurikeskuses
Infopäevade ettekanne
Meede 1
Meede 2
Meede 3
Meede 4
Meede 5
 
 
INFOPÄEVAD 21.-29.10.2017 toimuva taotlusvooru raames.
infopäevad toimuvad  20.09.2017 Sonda rahvamajas ja
27.09.2017 Saka rahvamajas, mõlema algus kell 17.00.
Palume eelnevalt etteregistreeruda aadressil info@viko.ee.
Tutvu juba infopäeva teemadega
Projektitaotleja eri
Infopäevade ettekanne
VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU ettekanne Meede 1
VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU ettekanne meede 3
VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU ettekanne meede 4
VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU ettekanne meede 5
 
 
INFOPÄEV 31.01.2017 taotlejate infopäev Sonda rahvamajas algusega kell 16.00
31.01.17 infopäeva ettekanne
 
09.11.2016 ehituse teemaline infopäev KOV-idele ja potentsiaalsetele taotlejatele
09.11.16 toimunud infopäeva ettekanded
Leader meede ja VIKO
Ehitus ja projekteerimine
Majutus ja toitlustus
PS! MTÜ Virumaa Koostöökogul on nõue, et taotlejal peavad olemas olema kõik dokumendid kuni ehitusloani või ehitisteatis KOV-ist.
 
11.05.16 INFOPÄEVA MATERJALID - Meede 3 "Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine" 
MEEDE 3
MEEDE 3 Üldine
MEEDE 3 KOMBIJAAM
MEEDE 3 KÜTTEVIISID
MEEDE 3 LED valgustid
MEEDE 3 Päikeseeleter
MEEDE 3 Päikesekollektor
MEEDE 3 Soojuse tagastusega ventilatsioon
MEEDE 3 Soojuspumbad
MEEDE 3 Tuugenid
Lähteandmed energiamärgisele ja projektile  

Infopäevad taotlejatele.

04.04.2016 kell 17.30 Kohtla vallas, Kukruse Polaarmõisas

11.04.2016 kell 17.30 Lüganuse vallas, Lüganuse Kultuurikeskuses

14.04.2016 kell 17.30 Sonda vallas, Sonda Kõrtsis

11.05.2016 kell 10.00 Aseri vallas, Kõrtsialuse külamajas

Teemad infopäeval

1)Virumaa Koostöökogu strateegia 2015-2023 tutvustamine, mis suundi KTG toetab: lühendid ja mõisted, tegevusgrupp ja liikmeskond, eelmise strateegia täitmine, hetkeolukorra analüüs, visioon ja arenguvaldkonnad, eesmärgid ja mõõdikud, koostamise protsess, meetmed, võrgustumine ja koostöö, projektide hindamine, hindamiskriteeriumid, seire, ststististika.

2)LEADER määruse nr 11 23.10.2015 tutvustamine, nõuded taotlejale. 

3) VIKO meetmete tutvustus, taotlusvormid, hinnapakkumised; lisad.