UUDISED


Uued liiked
lisatud 28.02.2011

VIKO-ga on liitunud kolm uut liiget:

- Aseri Spordiklubi

- MTÜ Maidla Noored

- Aero Grupp OÜ

Kokku on meid nüüd 43. Neist 6 KOV, 14 ettevõtet ja 23 MTÜ-d


Kuluaruannete esitamine
lisatud 31.01.2011

Hea taotleja!

Pööra tähelepanu, et esitaksid oma kuluaruande nüüd uuele vormile, kus summad näidatud €urodes. Uus vorm saadaval ka meie kodulehel.


VIKO turismi arendamise arutelu
lisatud 20.01.2011

20.jaanuaril toimus väikeses seltskonnas arutelu teemal VIKO turism.

Eesmärgiks kujundada välja selline turismi toode, mis tooks meile rohkem külalisi.

Üks variant on pakkuda tervet piirkonda tutvustav retk. Teine võimalus, et turist valib ise endale välja sobivad toote osad.

Materjal on esialgu veel toores ja avaldamiseks ei sobi.

Küll on teretulnud ettepanekud ja mõtteavaldused, mis meie ühist toodet võiksid paremaks muuta.