UUDISED


Avatud väljakute päevad 01.06.2014
lisatud 23.05.2014

Ojasaarel saab golfi mängida!

Eesti Golfi Liit korraldab 1. juunil 2014 avatud väljakute päeva, kus osaleb ka Ojasaare Golf www.ojasaare.ee

10.00 kogunemine ja registreerumine

11.00 Start

Päevakava tutvustus

Golfiteooria ABC

Proovime harjutusväljakul kätt

Demo-tund päris väljakul

KOGU ÜRITUS ON TASUTA


Valitsus kiitis heaks uue maaelu arengukava
lisatud 22.05.2014

Valitsus kiitis täna heaks enam kui ühe miljardi euro suuruse eelarvega maaelu arengukava aastateks 2014-2020, mis seab sihiks Eesti põllumajanduse ja toidutootmise konkurentsivõime tõstmise ning maapiirkondade ettevõtluse arendamise.

 „Eesti põllumajanduse ja toidutööstuse tootlikkus peab plaanitavate investeeringute toel kasvama vähemalt 3% aastas ja suurenema ka lisandväärtusega toodangu eksport,“ ütles põllumajandusminister Ivari Padar. „Arengukavas oleme pannud olulist rõhku sellele, et Eesti maapiirkonnad oleksid tervikuna konkurentsivõimelisemad. See tähendab, et lisaks põllumajanduslikele investeeringutele suunatakse vahendeid ka muu maaettevõtluse edendamisse ja kohalike kogukondade arengusse.“

Maaelu arengukavas 2014-2020 (MAK) on 24 meedet, mis keskenduvad neljale põhiteemale:

  • uute kasvuvõimaluste leidmine läbi teadmussiirde, nõustamise ning teadus- ja arendustegevuse;
  • investeeringud põllumajanduse ja toidutootmise uuendamiseks;
  • põllumajanduse keskkonnamõju vähendamine;
  • maapiirkondade elujõulisuse tagamine läbi ettevõtluse mitmekesistamise ja kohaliku algatuse.

Arengukava fookuses on aktiivsed tootjad ja nende poolt toodetu  võimalikult suur väärindamine. „Me tahame jõuda selleni, et meie  põllumajandussaadusi ka töödeldaks Eestis – nii saame eksportida väärtuslikumaid tooteid.  Suurt tähelepanu oleme arengukavas pööranud ka põllumajandustootjate ühistegevusele, sest ühine tootmine, töötlemine ja turustamine annab tootjatele turul praegusest tugevama positsiooni ,“ sõnas Padar.

Maaelu arengukava 2014-2020 kogueelarve on 1,002 miljardit eurot ja selle ettevalmistamisse oli kaasatud ligi 30 organisatsiooni.

Järgmisena läheb MAK 2014-2020 kooskõlastamisele Euroopa Komisjoni, kus läbirääkimised võtavad aega kuni 6 kuud.  Esimesed toetusmeetmed on kavas avada 2015. aasta alguses. 

Vaata valitsuse pressikonverentsi siit: http://valitsus.ee/et/uudised/pressikonverentsid/ylekanded-reaalajas 

Vaata lisa:

Lühiülevaade uuest maaelu arengukavast http://goo.gl/nj9vkq


MTÜ Virumaa Koostöökogul 3 uut liiget
lisatud 02.05.2014

MTÜ Virumaa Koostöökogul on aprillikuuga tulnud juurde kolm uut liiget, kõik on ettevõtjad.

Pagarikoda OÜ tegeleb toidu valmistamisega www.pagarikoda.com

OÜ Viru Haljastus tegeleb Männiniidu aiandiga, kust saate osta endale erinevaid taimi ning tellida ka aiakujunduse teenust.

Purte Mõis OÜ tegeleb Purtse kindluse arendamisega www.purtsekindlus.ee

Kokku on MTÜ Virumaa Koostöökogul 47 liiget nendest 4 KOV, 18 EV ja 25 MTÜ esindajat.